Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Konrada Mańki w Lublińcu

Tu zajrzyj:

Nasze Placówki:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Przedszkole

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

kliknj, aby rozwinąć

W przedszkolu znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

przejdź do przedszkola
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Szkoła podstawowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

kliknj, aby rozwinąć

Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do szkoły podstawowej
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Szkoła ponadpodstawowa

W ramach Szkoły ponadpodstawowej w Ośrodku funkcjonuje wiele szkół.

kliknj, aby rozwinąć

Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy.

przejdź do szkoły ponadpodstawowej
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Internat

Uczniowie Szkoły podstawowej i Szkoły ponadpodstawowej mogą korzystać z Internatu.

kliknj, aby rozwinąć

W Internacie poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do internatu