Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Konrada Mańki w Lublińcu

Google Workspace for Education Fundamentals

wybierz, kliknij , zaloguj się i pracuj...

Tu zajrzyj:

Nasze Placówki:

Przedszkole

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

kliknj, aby rozwinąć

W przedszkolu znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

przejdź do przedszkola 

Szkoła podstawowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej  poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

kliknj, aby rozwinąć

Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do szkoły podstawowej

Szkoła ponadpodstawowa

W ramach Szkoły ponadpodstawowej  w Ośrodku funkcjonuje wiele szkół.

kliknj, aby rozwinąć

 Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy. 

przejdź do szkoły ponadpodstawowej

Internat

Uczniowie Szkoły podstawowej i Szkoły ponadpodstawowej mogą korzystać z Internatu. 

kliknj, aby rozwinąć

W Internacie poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań. 

przejdź  do internatu