Opieka stomatologiczna dla uczniów

Świadczenia ogólnostomatologiczne (do 18 roku życia) realizuje Prywatne Centrum Usług Medycznych AKO-MED w godzinach od 8:00-18:00, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Mickiewicza 14 w Lublińcu. Świadczenie to wymaga wyrażenia zgody na karcie informacyjnej.

Uczniowie zgłaszają się na wizytę z rodzicem/prawnym opiekunem po umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu +48 34 351 02 00.

W szkole będą jednocześnie prowadzone profilaktyczne świadczenia stomatologiczne (do 19 roku życia). W przypadku, gdyby Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką profilaktyczną proszę o złożenie „sprzeciwu”.

Zgoda na opiekę stomatologiczną

Zgoda na opiekę stomatologiczną.pdf

Informacja na temat opieki stomatologicznej

Informacja na temat opieki stomatologicznej.pdf