Pracownicze Plany Kapitałowe

Szczegółowe informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych


Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego powrócić. Środki gromadzone w PPK są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać po osiągnięciu 50 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 roku życia (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania/budowy domu na kredyt.

rozwiń
  • Do programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

  • Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat i nie ukończyli jeszcze 70 lat, nie będą automatycznie zapisywani do PPK, lecz mogą przystąpić do PPK dobrowolnie, na swój wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK złożony u pracodawcy.

  • Pracownik, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.

  • Pracownik, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć pracodawcy deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wplata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia pobierz pełną informację dyrektora SOSW im Konrada Mańki

Do pobrania

PPK - Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK.pdf

pobierz PDF / DOCX

PPK - Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.pdf

pobierz PDF / DOCX

PPK - Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób pomiędzy 55 a 70 rokiem zycia.pdf

pobierz PDF / DOCX

PPK - Informacja o PPK.pdf
PPK - Najważniejsze pytania i odpowiedzi pracownika.pdf
PPK - plakat.pdf
PPK - ulotka.pdf