Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki ul. Stalmacha 90, 42-700 Lubliniec 


rozwiń po dane do faktury

Inspektor Danych Osobowych:

Alicja Wojciuszkiewicz-Kopyto

Numery telefonów wewnętrznych:

103 - Sekretariat główny

106 - Kadry

108 - Księgowość

177 - Kuchnia

111 - Szkoła podstawowa (sekretariat)

104 - Dyrektor Szkoły Podstawowej

109 - Pedagog (Szkoła podstawowa)

116 - Psycholog (Szkoła podstawowa)

110 - Biblioteka

120 - Sala gimnastyczna

113 - Grupy wychowawcze

150 - Przedszkole

127 - Szkoły ponadpodstaowe (sekretariat)

130 - Psycholog i pedagog (szkoły ponadpodstawowe)