Komunikaty

Informuję, ze odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się dnia 8 września 2021 roku w godzinach od 12.30 do 13.00 w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej

Po odbiór dyplomu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym lub przez osobę upoważnioną.

Sylwia Rose

Kierownik szkolenia praktycznego

Zgodnie z decyzją rodziców, w roku szkolnym 2021/2022 dzieci uczęszczające do naszego Ośrodka będą ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków w PZU SA

Proszę wychowawców o zebranie pieniędzy i wpłaty do księgowości ostatecznie do 20.09.2021r wraz z listą osób wpłacających i podpisem rodzica

Szczegóły na temat ubezpieczenia w zakładce: dokumentacja/ubezpieczenie

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu informuje, iż rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się stacjonarnie według następującego harmonogramu:

  • 7.00- 9.00 Kwaterowanie wychowanków w internacie

  • 9.00- 10.30 Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach. Spotkanie z wychowawcami.

  • 10.30 Powrót uczniów do domu.

Ze względu na trwające prace termomodernizacyjne bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie całego Ośrodka. Prosimy o parkowanie samochodów na dużym parkingu. Parking dla gości przeznaczony będzie wyłącznie dla busów dowożących uczniów do Ośrodka.

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

im. Konrada Mańki w Lublińcu