Nauka zdalna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, w przypadku Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

W dniu 19.11. 2020 r. otrzymano opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o trudnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19 w powiecie lublinieckim, oraz o rejestrowaniu licznych przypadków zachorowań.

W związku z tym dyrektor informuje o dalszym prowadzeniu nauki zdalnej w szkołach funkcjonujących w SOSW do 29.11.2020 r.


Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Zmiana dodatkowych dni wolnych

Dyrekcja SOSW informuje, że zmanie ulegają terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

  • 12.11.2020 - czwartek, 04.01.2021 - poniedziałek

  • 13.11.2020 - piątek, 05.01.2021 - wtorek

  • 28.05.2021 - piątek,

  • 04.06.2021 - piątek.

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Coś dla klimatu”.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Coś dla klimatu” wyłoniło laureatów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dyplomy i nagrody prześlemy pocztą. Więcej informacji na stronie: podstawowa.soswlubliniec.pl/ogolnopolski-konkurs-ekologiczny.

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Informacja dla uczniów i rodziców

Informujemy, że w dniach 26 - 30 października 2020 roku zajęcia lekcyjne we wszystkich typach szkół naszej placówki będą się odbywać w trybie stacjonarnym. Jednocześnie informujemy, że funkcjonujący na terenie SOSW Internat, również będzie pracować zgodnie z planem do dnia 30 października 2020 roku.

Następna informacja o formie nauczania w kolejnym tygodniu nauki zostanie ogłoszona w dniu 30 października 2020 roku. Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Informacja dla uczniów i rodziców

Informujemy, że od poniedziałku 19 października 2020 roku, nauka we wszystkich typach szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu, będzie się odbywała w dotychczasowej formie, czyli w formie stacjonarnej. ( Dz.U. 2020, poz. 1829). Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Informacja o dodatkowych dniach wolnych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w SOSW to:

  • 12.11.2020 - czwartek,

  • 13.11.2020 - piątek,

  • 28.05.2021 - piątek,

  • 04.06.2021 - piątek.

Sylwia Rose

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wznowienie edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Coś dla klimatu”.

Z wielką radością informujemy o wznowieniu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Coś dla klimatu”. Termin nadsyłania prac przedłużamy do 14.10.2020 r., regulamin z załącznikami znajduje się na stronie konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 28.10.2020 r., dyplomy i nagrody prześlemy pocztą. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: podstawowa.soswlubliniec.pl/ogolnopolski-konkurs-ekologiczny .

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Uwaga Absolwenci zawodu florysta Policealnej Szkoły Zawodowej

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji sierpień - wrzesień 2020 r. będą dostępne od 12 października 2020 roku w systemie sioepkz lub u p. kierownik szkolenia praktycznego od godz. 12.00. W przypadku nie zdania egzaminu deklaracje należy złozyć do 20 października 2020 roku w szkole.

Sylwia Rose

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Uwaga Ucznioiwie i Absolwenci Szkół Ponadpodstawowych!

Uczeń lub absolwent, który nie zdał egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 zobowiązany jest złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w nieprzekraczającym terminie do 10 września 2020.

Deklaracje do pobrania u wychowawcy klasy lub na stronie SOSW i OKE.

Sylwia Rose

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Uwaga Ucznioiwie i Absolwenci Szkół Ponadpodstawowych!

Odbiór świadectw i dyplomów odbędzie się w dniach od 1.09 do 2.09.2020 w godzinach od 9,00 do 12.00

  • Absolwenci - w strefie wejściowej do szkoły (drzwi wejściowe - sekretariat)

  • Uczniowie - w gabinecie Pani Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wyniki procentowe dostępne są u wychowawców klas i na stronie OKE

Sylwia Rose

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września o godz. 9.00 zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Z powodu sytuacji epidemicznej nie odbędzie się uroczysta akademia.

Listy uczniów z przydziałami do klas i nazwiskami Wychowawców będą dostępne na tablicach ogłoszeń na parterze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Ponadpodstawowej.

O godzinie 9.30 zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie z Dyrekcją Ośrodka w sali gimnastycznej.

Prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Kwaterowanie wychowanków odbywać się będzie od 7.00 do 9.00.

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Najnowsze komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najnowsze komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej moża znaleźć na stronie głównej MEN