Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Konrada Mańki

kliknij po więcej informacji na temat zasad i miejsca prowadzenia opieki stomatologicznej

Tu warto zajrzeć:

Wydarzenia z naszego Ośrodka

kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń

kliknij i przeglądaj starsze wydarzenia z Naszego Ośrodka

Placówki naszego Ośrodka

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Więcej...

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań. Więcej...
W ramach Szkoły ponadgimnazjalnej w Ośrodku funkcjonują: Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy. Więcej...
Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań. Więcej...