Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Konrada Mańki w Lublińcu

Przedszkole

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych

Co nowego w Przedszkolu?

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

Co nowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum?

Szkoła Ponadgimnazjalna

W ramach Szkoły ponadgimnazjalnej w Ośrodku funkcjonują: Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy

Co nowego w Szkole Ponadgimnazjalnej?

Internat

W Internacie funkcjonuje 11 grup wychowawczych (4 grupy dziewcząt i 7 grup chłopców). Wychowankowie są w wieku od 7 do 24 lat. Grupą opiekuje się 2 wychowawców

Co nowego w Internacie?