Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Konrada Mańki


KOMUNIKATY

Rozwiń, aby przeczytać WAŻNE informacje

Ważne informacje:

Zawieszenie zajęć

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. K. Mańki w Lublińcu informuje o zawieszeniu zajęć w Ośrodku na czas oznaczony w terminie od 26 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku, na podstawie Uchwały Nr 347/LXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu, z dnia 25 marca 2020 roku.

Danuta Jakubiszyn

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Sekretariaty w trybie wewnętrznym

Od dnia 16 marca 2020 roku sekretariaty Ośrodka pracują w trybie wewnętrznym (w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę petentów). Oznacza to, iż następują ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu spraw. Prosimy, aby kontaktować się z nami telefonicznie, drogą mailową, bądź korespondencyjnie. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną na adres: poczta@soswlubliniec.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem głównym Ośrodka. Materiały reklamowe i prace konkursowe (koperty A4, A3) prosimy zostawiać za drzwiami w wyznaczonym miejscu. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o respektowanie wyżej wymienionych zasad.

Dyrekcja

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Coś dla klimatu”

W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa i związaną z tym decyzją o zamknięciu szkół i przedszkoli informujemy, iż przesuwamy termin nadsyłania prac do odwołania. Więcej informacji na stronie konkursu

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

VI Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej

W związku z decyzją o odwołaniu we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki m.in.wszelkich konkursów międzyszkolnych informujemy, że zawiesza się organizację VI Ogólnopolskiego Konkursu Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Więcej informacji na stronie konkursu

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

XIV Ogólnopolski Konkurs Kucharski dla młodzieży niepełnosprawnej

W związku z decyzją o odwołaniu we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki m.in.wszelkich konkursów międzyszkolnych informujemy, że zawiesza się organizację XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kucharskiego dla młodzieży niepełnosprawnej. Więcej informacji na stronie konkursu

Organizator

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki w Lublińcu

Tu zajrzyj:

Ucz się na odległość
Oprogramowanie do nauki zdalnej

Nasze Placówki:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Przedszkole

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

kliknj, aby rozwinąć

W przedszkolu znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

przejdź do przedszkola
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Szkoła podstawowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

kliknj, aby rozwinąć

Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do szkoły podstawowej
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Szkoła ponadpodstawowa

W ramach Szkoły ponadpodstawowej w Ośrodku funkcjonuje wiele szkół.

kliknj, aby rozwinąć

Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy.

przejdź do szkoły ponadpodstawowej
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Internat

Uczniowie Szkoły podstawowej i Szkoły ponadpodstawowej mogą korzystać z Internatu.

kliknj, aby rozwinąć

W Internacie poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

przejdź do internatu