Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Konrada Mańki

Ostatnio w naszym Ośrodku

kliknij obrazek i zobacz wydarzenie

kliknij i przeglądaj starsze wydarzenia z Naszego Ośrodka

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

W ramach Szkoły ponadgimnazjalnej w Ośrodku funkcjonują: Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy

W Internacie funkcjonuje 11 grup wychowawczych (4 grupy dziewcząt i 7 grup chłopców). Wychowankowie są w wieku od 7 do 24 lat. Grupą opiekuje się 2 wychowawców