Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Konrada Mańki

Tu warto zajrzeć:

Konkurs filmowy

Wydarzenia z naszego Ośrodka

kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń
kliknij obrazek, aby zobaczyć więcej wydarzeń

Przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się w nim dwie sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych. Rozwijają też swoje pasje w kołach zainteresowań.

W ramach Szkoły ponadgimnazjalnej w Ośrodku funkcjonują: Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, Techni­kum Specjalne, Policealna Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przyspo­sabiająca do Pracy

W Internacie funkcjonuje 11 grup wychowawczych (4 grupy dziewcząt i 7 grup chłopców). Wychowankowie są w wieku od 7 do 24 lat. Grupą opiekuje się 2 wychowawców