Rekrutacja do Szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej składają następujące dokumenty:
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na właściwy etap edukacyjny – oryginał.
  • Podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu) podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy uczniów chcących zamieszkać w internacie).
  • Skierowanie ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w SOSW wydane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.
  • Dwie fotografie opisane na odwrocie.
 2. Nabór uczniów do klas szkoły podstawowej odbywa się przez cały rok szkolny.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjumj składają następujące dokumenty:
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na właściwy etap edukacyjny – oryginał.
  • Podanie o przyjęcie do grup wychowawczych (internatu) podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (dotyczy uczniów chcących zamieszkać w internacie).
  • Skierowanie ucznia do Gimnazjum w SOSW wydane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego.
  • Dwie fotografie opisane na odwrocie.
 2. Nabór uczniów do klas Gimnazjum odbywa się przez cały rok szkolny.

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Druki wniosków o przyjęcie do wszystkich naszych placówek

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Foldery informacyjne