Co nowego w Szkole podstawowej

Maj 2018

Program Erasmus+ edukacja szkolna

Nauczycielka języka angielskiego SOSW w Lublińcu wzięła udział w seminarium programu Erasmus+ edukacja szkolna „S2S (school to school) partnership – How to plan an excellent project for special schools”, organizowanym w dniach 9-13.05.2018 w Miedzeszynie k. Warszawy. Na tym seminarium spotkali się przedstawiciele 25 szkół specjalnych z całej Europy (w tym przedstawiciele 3 ośrodków z Polski ). Celem spotkania było zapoznanie uczestników z procedurą tworzenia projektów szkolnych w ramach programu Erasmus + oraz umożliwienie szkołom znalezienie szkół partnerskich w celu realizacji projektu.

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Wzorem lat ubiegłych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu zorganizował w dniach od 20 do 22 marca XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Pogoń Smoga”. Główny celem konkursu była integracja dzieci i młodzieży sprawnej i ich rówieśników z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności poprzez zagadnienia ekologiczne. Zależało nam na zapoznaniu uczniów i wychowanków z przyczynami powstawania smogu. Chcieliśmy przybliżyć skutki zanieczyszczenia powietrza dla organizmów żywych. Pragnęliśmy uwrażliwić lokalną społeczność na potrzebę ochrony środowiska.

W czasie trwania XVII Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeprowadzono dwa konkursy: plastyczny, fotograficzny, oraz pokaz mody ekologicznej. Do konkursów zaproszono przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów masowych oraz uczniów i wychowanków szkół i ośrodków specjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Lubliniecki.

Luty 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017