Co nowego w Szkole podstawowej

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Wzorem lat ubiegłych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu zorganizował w dniach od 20 do 22 marca XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Pogoń Smoga”. Główny celem konkursu była integracja dzieci i młodzieży sprawnej i ich rówieśników z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności poprzez zagadnienia ekologiczne. Zależało nam na zapoznaniu uczniów i wychowanków z przyczynami powstawania smogu. Chcieliśmy przybliżyć skutki zanieczyszczenia powietrza dla organizmów żywych. Pragnęliśmy uwrażliwić lokalną społeczność na potrzebę ochrony środowiska.

W czasie trwania XVII Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeprowadzono dwa konkursy: plastyczny, fotograficzny, oraz pokaz mody ekologicznej. Do konkursów zaproszono przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów masowych oraz uczniów i wychowanków szkół i ośrodków specjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Lubliniecki.

Luty 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017