Oferta edukacyjna

Oferta terapeutyczno-edukacyjna skierowana do dzieci

  • logopedia
  • rehabilitacja
  • dogoterapia
  • terapia Tomatis
  • terapia Biofeedback
  • integracja sensoryczna
  • sala doświadczania świata
  • muzykoterapia
  • opieka psychologa i pedagoga

Wsparcie dla rodziców

Zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologa i pedagoga, organizowaną w grupach wsparcia oraz w kontaktach indywidualnych.