Spółdzielnia uczniowska

O Spółdzielni

Spółdzielnia Uczniowska „Łasuch ” została założona w 1994 roku z inicjatywy Pani Lidii Szaforz. Na posiedzeniu w dniu 6.10.1994 r. Rada Pedagogiczna wyraziła zgodę na założenie Spółdzielni Uczniowskiej i otwarcie sklepiku szkolnego na terenie szkoły. Pani Lidia była opiekunem SU 9 lat.

Spółdzielnia uczniowska

Cele działalności Spółdzielni Uczniowskiej:

 • kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
 • rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami, uczciwości w rozliczeniach finansowych,
 • kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,
 • kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,
 • współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
 • finansowanie wybranych przedsięwzięć na terenie szkoły

Podejmowane działania w ramach SU:

 • prowadzimy sklepik;
 • prowadzimy gazetkę ścienną na korytarzu;
 • współpracujemy z Samorządem Szkolnym;
 • prowadzimy stronę internetową;

Zarząd SU w roku szkolnym 2017/2018:

 • Karolina Ulfik
 • Patrycja Benna

SU w roku szkolnym 2017/2018 liczy 69 członków z klas: Ip, Ip1, IIp, IIIp, IIIp1, IIcs, IIIcs, Ikn, IIIkn, Iit, IIkt, IIIkt, IIIkt.

Opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej:

 • Pani Agnieszka Gorąca (od 2003 r.)
 • Pani Sylwia Rose (od 2006 r.).

Prosty alfabet Marii Dąbrowskiej przydatny w pracy spółdzielczej

 • Nie spóźniaj się do pracy i nie zwlekaj z jej rozpoczęciem.
 • Utrzymuj w absolutnym porządku narzędzia i materiały pracy.
 • Wystrzegaj się prac zaległych. Nigdy nic nie odkładaj na potem.
 • Dbaj o to, aby twoje miejsce pracy wyglądało czysto, ładnie. Domagaj się tego od swoich kierowników i podwładnych.
 • Zachowaj w pracy spokój. Nie gorączkuj się i nie trać cierpliwości.
 • Każdą robotę wykonaj tak, żeby w danych warunkach nie można jej było zrobić lepiej. Strzeż się, jak ognia, roboty zbywanej byle jak.
 • Pracuj tak, jak byś ty sam miał korzystać z najdalszych rezultatów swej pracy.
 • Uważaj każdą podejmowaną pracę za możliwą do wykonania. Nie bój się roboty i wierz w jej pożytek i powodzenie.
 • Nigdy się nie obrażaj - nie podejrzewaj - nie upatruj wszędzie intryg i sam ich nie knuj między współtowarzyszami pracy. Myśl przede wszystkim o tym, jaki jest twój stosunek do nich, a potem dopiero, jaki jest ich do ciebie.
 • Nie traktuj nigdy pracy jako sposobności do zrobienia dobrego interesu - wywyższania się, zrobienia kariery. Daną podjętą pracę samą w sobie miej przede wszystkim na widoku. Bądź wobec niej surowo uczciwy.
 • Pracuj prędko. Zdążaj na czas.
 • Bądź w każdej pracy twórczym człowiekiem - a nie manekinem.

Oto są pierwsze litery elementarza nowoczesnej pracy - elementarza dla wszystkich - wysoko czy nisko stojących - kierowników, wykonawców czy samodzielnych twórców, ludzi miast i ludzi wsi. Bo wszyscy utykamy w naszej pracy na obie nogi.