Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej

18-19 ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS.pdf

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Druki wniosków o przyjęcie do wszystkich naszych placówek

Kontakt z nami

Więcej informacji dotyczących naszej placówki można uzyskać pod numerem telefonu +48 34 356 32 41 Kontakt z nami

Foldery informacyjne