Nauka zawodu

Informacje dotyczące Kursów dokształcających i Praktyk zawodowych

W tym miejscu publikowane są informacje dotyczące przebiegu Kursów dokształcających i Praktyk zawodowych w bieżącym roku szkolnym.

Terminy Kursów dokształcających

Terminy kursów dokształcających I stopnia zostaną podane w terminie późniejszym.

terminarz kursów - II st 2018-2019.pdf
terminarz kursów - III st 2018-2019.pdf

Terminy Praktyk zawodowych

Praktykę zawodową można odbywać w swoim miejscu zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu Kierownikowi szkolenia praktycznego

terminarz praktyk zawodowych 2018-2019.pdf