Konkurs wiedzy gastronomicznej

Podstawowe informacje na temat Konkursu wiedzy gastronomicznej

Obchodzący w 2015 roku jubileusz 80 – lecia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu zainaugurował organizację Ogólnopolskiego Konkursu Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

Koncepcja organizacji Konkursu związana była z wprowadzoną w 2012 roku reformą szkolnictwa zawodowego. Wtedy to w podstawie programowej kształcenia zawodowego ujęto i wyszczególniono wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, w tym język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ). Celem Konkursu, którego dotychczas odbyły się trzy edycje, jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego zawodowego wśród młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, popularyzowanie tematyki gastronomicznej w językach polskim i angielskim, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych dla niesłyszących i słabosłyszących, integracja uczniów biorących udział w Konkursie oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią.

W finale Konkursu bierze udział po dwóch uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych lub kucharz ze szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych dla niesłyszących i słabosłyszących.

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. W etapie pisemnym uczestnicy rozwiązują test konkursowy opracowany przez Organizatora. Etap praktyczny polega na wykonaniu potrawy według przepisu podanego w języku angielskim.

Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących jest swoistym ogólnopolskim świętem dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, pozwala im zarówno na prezentację swojej wiedzy gastronomicznej w języku polskim, jak i w języku angielskim oraz umiejętności praktycznych sztuki kulinarnej, a także na wzajemną integrację uczestników Konkursu i nawiązanie nowych przyjaźni. Od 2018 roku organizatorzy Konkursu poszerzyli grono adresatów tego przedsięwzięcia o młodzież uczącą się języka niemieckiego zawodowego. Tym samym zmieniła się nazwa Konkursu na Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

IV Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej 2018

III Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej 2017

II Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej 2016

I Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielskiej Wiedzy Gastronomicznej 2015