Kierunki kształcenia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Nauka trwa 3 lata. W trakcie trzyletniego kształcenia odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz na miesięcznych kursach zawodowych w każdym roku nauki (dotyczy oddziałów wielozawodowych). Kształcenie praktyczne odbywa się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły oraz w renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo – usługowych wybranych przez uczniów. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się po ukończeniu szkoły w klasie trzeciej. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki lub pracy.

Kucharz

K.1 Sporządzenie potraw i napojów [TG.07]

Nauka trwa 3 lata. Wszystkie zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kształcenie praktyczne odbywają się na terenie szkoły w dobrze wyposażonych klasopracowniach oraz w nowoczesnej pracowni gastronomicznej i pracowni technologii żywienia. Możliwość kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia zdobywając drugą kwalifikację TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz tytuł technika i możliwość przystąpienia do matury.

Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE

Fryzjer

K.1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy w punktach usługowo- fryzjerskich na terenie powiatu.

Fryzjer to stylistą fryzur jest osobą, który strzyże, układa włosy, wykonuje - farbowanie, rozjaśnianie, pasemka, balejaż. Fryzjer tworzy fryzury okolicznościowe, Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Sprzedawca

K.1 Prowadzenie sprzedaży

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy w przedsiębiorstwach handlowych różnej branży.

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Ogrodnik

K.1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy lub na terenie Ośrodka w obiekcie ogrodniczym.

Ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego- sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych; wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. W zakresie produkcji owoców ogrodnik: zakłada i prowadzi plantacje towarowe. Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i w gruncie. W zakresie prowadzenia produkcji roślin ozdobnych ogrodnik: zakłada tereny zieleni , wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją robót związanych z urządzaniem terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin. Absolwent w zawodzie ogrodnika, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, przygotowany będzie do prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

K.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej odbywa się wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy w obiektach hotelowych.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje szeroki asortyment prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie, najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego, jego ofertą, liczbą gości i ich wymagań; wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych (posługuje się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem porządkowym), wykonuje prace pomocnicze w kuchni (obróbka wstępna surowców, zaplecze magazynowe) i w sali konsumpcyjnej (prace porządkowe, nakrywanie stołów i zbieranie naczyń), wykonuje prace gospodarcze (drobne naprawy i konserwacja urządzeń hotelowych, konserwacja bielizny pościelowej, stołowej, usługi pralnicze), dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia (prace porządkowe, pielęgnacja trawników, klombów, kwietników i kwiatów doniczkowych).

Murarz – tynkarz

K.1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych.

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nauka trwa 3 lata. W szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących natomiast z przedmiotów teoretycznych zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy w warsztatach mechaniki pojazdowej.

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

INNE ZAWODY

Możliwość kształcenia się w innych wybranych przez siebie zawodach w oddziałach wielozawodowych z praktyką u pracodawców:

Blacharz

K.1 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

Blacharz samochodowy

K.1 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

Drukarz

K.1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

Elektromechanik

K.1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

K.1 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Introligator

K.1 Realizacja procesów introligatorskich

Lakiernik

K.1 Wykonywanie prac lakierniczych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

K.1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

K.1 Montaż systemów suchej zabudowy

Wędliniarz

K.1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Stolarz

K.1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Ślusarz

K.1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Piekarz

K.1 Produkcja wyrobów piekarskich

Cukiernik

K.1 Produkcja wyrobów cukierniczych

TECHNIKUM SPECJALNE NR 4 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

K.1 Sporządzanie potraw i napojów

K.2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Nauka trwa 4 lata, (od 2019 roku 5 lat). Wszystkie zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kształcenie praktyczne odbywają się na terenie szkoły w dobrze wyposażonych klasopracowniach oraz w nowoczesnej pracowni gastronomicznej i pracowni technologii żywienia. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

  • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
  • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK INFORMATYK

K.1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

K.2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Nauka trwa 4 lata, ( od 2019 roku 5 lat). Wszystkie zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kształcenie praktyczne odbywają się na terenie szkoły w dobrze wyposażonych klasopracowniach oraz w nowoczesnej pracowni komputerowej. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

  • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
  • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec pierwszego półrocza klasy czwartej.

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

W czasie czterech lat nauki zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań, posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL , projektowanie baz danych i ich oprogramowania.