Dobre praktyki

Status Dobrej Praktyki 2018

„Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących”, zgłoszony przez jego pomysłodawczynię Izabelę Szczęsny do III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w Warszawie, odniósł duży sukces otrzymując status „Dobrej Praktyki”.

„Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących”, który organizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych naszego Ośrodka od 2015 r., początkowo skierowany był do uczniów szkół gastronomicznych z dysfunkcją słuchu uczących się języka angielskiego zawodowego. Od roku 2018 Konkurs poszerzony został o młodzież uczącą się także języka niemieckiego zawodowego. Koncepcja organizacji Konkursu związana była z wprowadzoną w roku 2012 reformą szkolnictwa zawodowego. Wtedy to w podstawie programowej kształcenia zawodowego ujęto i wyszczególniono wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, w tym język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ). W czterech dotychczasowych finałowych edycjach Konkursu, który jest swoistym ogólnopolskim świętem dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących ze szkół gastronomicznych, wzięło udział 43 uczestników z jedenastu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych: Bydgoszczy, Kutna, Krakowa, Lublińca, Łodzi, Otwocka, Radomia, Sławna, Szczecina, Warszawy, Żar.

Zaproszenie_SZNJ 2018.pdf

Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” 2018 r., która odbędzie 8 czerwca 2018 r. w Warszawie, „Ogólnopolski Konkurs Polsko-Angielsko-Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących” zostanie uhonorowany dyplomem Dobrej Praktyki, który zostanie odebrany przez reprezentację naszych szkół – Sylwię Rose - kierownika praktycznej nauki zawodu i Joannę Kulik – nauczycielkę języka angielskiego.

Izabela Szczęsny