Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl

telefon: +48 34 351 05 19

rodo klauzula info - uczeń i rodzic.pdf
rodo klauzula info - monitoring-1.pdf
rodo klauzula info - pracownik-1.pdf
rodo klauzula info - fundusz socjalny.pdf
rodo klauzula info - rekrutacja do pracy.pdf