Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl

telefon: +48 34 351 05 19