O nas

W naszym ośrodku funkcjonują:

Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła filialna, Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum, Policealna Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.

Proponujemy

profesjonalne formy kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz niepełnosprawnym intelektualnie, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną lub słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Zapewniamy edukację oraz całodobową opiekę i wyżywienie.

Umożliwiamy

rozwijanie własnych pasji w kołach zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych na zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców

dbająca o wysoką jakość nauczania i odpowiednią organizację sytuacji wychowawczych. Mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do każdego ucznia.

Rodzinna atmosfera

dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci stymulujące wszechstronny rozwój najmłodszych dotkniętych niepełnosprawnością z jednoczesnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym rodziców przez terapeutów pracujących z dzieckiem. Ułatwianie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie w całym kraju poprzez udział uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę dzięki realizacji międzynarodowych programów, Rejsów Integracyjnych i Turnusów Rehabilitacyjnych. Pomoc w znalezieniu dobrych praktyk zawodowych, prewencja i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspomaganie ubogich rodzin, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku.

Lokalizacja

Ośrodek usytuowany jest w pięknej zielonej okolicy, w pobliżu lasu, co pozwala odpocząć wychowankom od miejskiego zgiełku i hałasu.

Kierownictwo naszej placówki stanowią:

  • p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Danuta Jakubiszyn
  • Wicedyrektor Ośrodka - Marek Warwas
  • Wicedyrektor Ośrodka - Ewa Jeziorska
  • Wicedyrektor Ośrodka - Andrzej Drynda
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego - Sylwia Rose

Skład Rady Rodziców stanowią:

Przewodniczący - Iwona Przybyła

Zastępca - Jacek Wróbel

Członkowie:

  • Małgorzata Kędzierska
  • Benedykt Jendrzok
  • Anna Kauf
  • Magdalena Burda


Naszym patronem jest Konrad Mańka

Urodzony 2 maja 1915 roku w Dobrodzieniu, w rodzinie robotniczej. W 1922 roku, Konrad Mańka, wraz z rodzicami, przeprowadził się do Lublińca, gdzie jego ojciec otrzymał pracę woźnego w sądzie. W Lublińcu Konrad Mańka ukończył szkołę podstawową oraz uzyskał dyplom czeladnika stolarstwa. Od wczesnych lat szkolnych Konrad Mańka należał do harcerstwa. Pełnił funkcję zastępowego i drużynowego więcej...