Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od pracy w roku szkolnym 2020-2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021

Komunikat dotyczący organizacji roku szkolnego

komunikat nr 1 dot. organizacji roku szkolnego 2020-2021.pdf