Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od pracy w roku szkolnym 2018-2019

01.11.2018 (Wszystkich Świętych) - czwartek; 11.11.2018 (Święto Niepodległości) - niedziela (dotyczy wychowanków internatu i szpitali); 06.01.2019 (Trzech Króli) – niedziela (dotyczy wychowanków internatu i szpitali); 01.05. 2019 (Święto Pracy) - środa, 03.05.2019 r. (Święto Konstytucji) – piątek; 09.06.2019 (Święto Zesłania Ducha Świętego) - niedziela (dotyczy wychowanków internatu i szpitali); 20.06.2019r. (Boże Ciało) - czwartek

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018-2019

zatwierdzone przez organ prowadzący Ośrodek

02.01.2019, 03.01.2019, 04.01.2019, 29.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019.

Kalendarz przygotowywany jest w oparciu o Komunikat dotyczący organizacji roku szkolnego oraz Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Komunikat dot. organizacji roku szkolnego 2018-2019.pdf