Kalendarz roku szkolnego

Komunikat dotyczący organizacji roku szkolnego 2021/2022

komunikat organizacji roku szkolnego 20212022.pdf

Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej:

informacja w terminie późniejszym