Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
Zapraszam nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie za okres styczeń - luty 2018 r.

Szczegółowy plan szkoleń zawiera poniższa tabela. Lider WDN  - Andrzej Gabor

http://www.womczest.edu.pl/new/glowna/