Egzamin maturalny
Szczegółowe informacje na temat Egzaminów maturalnych znajdziesz na stronie OKE w Jaworznie