Spółdzielnia uczniowska "Łasuch"

O Spółdzielni
Spółdzielnia Uczniowska „Łasuch ” została założona w 1994 roku z inicjatywy Pani Lidii Szaforz. Na posiedzeniu w dniu 6.10.1994 r. Rada Pedagogiczna wyraziła zgodę na założenie Spółdzielni Uczniowskiej i otwarcie sklepiku szkolnego na terenie szkoły. Pani Lidia była opiekunem SU 9 lat. 

Opiekunowie Spółdzielni Uczniowskiej:

 • Pani Agnieszka Gorąca (od 2003 r.) 
 • Pani Sylwia Rose (od 2006 r.). 

Zarząd SU w roku szkolnym 2017/2018:

 • Karolina Ulfik 
 • Patrycja Benna 
SU w roku szkolnym 2017/2018 liczy 69 członków z klas: Ip, Ip1, IIp, IIIp, IIIp1, IIcs, IIIcs, Ikn, IIIkn, Iit, IIkt, IIIkt, IIIkt. 

Cele działalności Spółdzielni Uczniowskiej:

 • kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania, 
 • rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową, 
 • rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami, uczciwości w rozliczeniach finansowych, 
 • kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności, 
 • kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących, 
 • współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, 
 • finansowanie wybranych przedsięwzięć na terenie szkoły 
Podejmowane działania w ramach SU: 
 • prowadzimy sklepik; 
 • prowadzimy gazetkę ścienną na korytarzu; 
 • współpracujemy z Samorządem Szkolnym;
 • prowadzimy stronę internetową;

Prosty alfabet Marii Dąbrowskiej przydatny w pracy spółdzielczej

 • Nie spóźniaj się do pracy i nie zwlekaj z jej rozpoczęciem. 
 • Utrzymuj w absolutnym porządku narzędzia i materiały pracy. 
 • Wystrzegaj się prac zaległych. Nigdy nic nie odkładaj na potem. 
 • Dbaj o to, aby twoje miejsce pracy wyglądało czysto, ładnie. Domagaj się tego od swoich kierowników i podwładnych. 
 • Zachowaj w pracy spokój. Nie gorączkuj się i nie trać cierpliwości. 
 • Każdą robotę wykonaj tak, żeby w danych warunkach nie można jej było zrobić lepiej. Strzeż się, jak ognia, roboty zbywanej byle jak. 
 • Pracuj tak, jak byś ty sam miał korzystać z najdalszych rezultatów swej pracy. 
 • Uważaj każdą podejmowaną pracę za możliwą do wykonania. Nie bój się roboty i wierz w jej pożytek i powodzenie. 
 • Nigdy się nie obrażaj - nie podejrzewaj - nie upatruj wszędzie intryg i sam ich nie knuj między współtowarzyszami pracy. Myśl przede wszystkim o tym, jaki jest twój stosunek do nich, a potem dopiero, jaki jest ich do ciebie. 
 • Nie traktuj nigdy pracy jako sposobności do zrobienia dobrego interesu - wywyższania się, zrobienia kariery. Daną podjętą pracę samą w sobie miej przede wszystkim na widoku. Bądź wobec niej surowo uczciwy. 
 • Pracuj prędko. Zdążaj na czas. 
 • Bądź w każdej pracy twórczym człowiekiem - a nie manekinem. 
Oto są pierwsze litery elementarza nowoczesnej pracy - elementarza dla wszystkich - wysoko czy nisko stojących - kierowników, wykonawców czy samodzielnych twórców, ludzi miast i ludzi wsi. Bo wszyscy utykamy w naszej pracy na obie nogi.

Poniżej Uchwała RP 1994.10.06 o założeniu spółdzielni uczniowskiej oraz Gratulacje i wyrazy uznania dla SU Łasuch od WRSU w Katowicach:
 

Opiekunowie i Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej  "Łasuch ":

Działalność spółdzielni Łasuch

Coś o kawie ? 
Międzynarodowy Dzień Kawy w Szkołach Ponadgimnazjalnych
Dzień chleba
Rogale na Świętego Marcina 
ŚWIĘTY MARCIN W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH