Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli


http://www.womczest.edu.pl/new/glowna/

Harmonogram konferencji pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej" organizowanych przez doradców metodycznych Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie

  Przedmiot Imię i nazwisko prowadzącego Data, godzina, miejsce
 1.Język francuski
 • Jolanta Brzezińska-Rwidan -  doradca metodyczny języka francuskiego, 
 • Barbara Kosta - nauczyciel konsultant RODN "WOM" w Częstochowie
 I termin
26.04.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
  Język francuski
 • Jolanta Brzezińska-Rwidan- doradca metodyczny języka francuskiego
 II termin 
17.05.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 2. Język niemiecki
 •  Jadwiga Idzikowska-Labocha-doradca metodyczny języka niemieckiego
I termin
10.04.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
20.04.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 3. Języka angielski
 • Elżbieta Majba - doradca metodyczny języka angielskiego
I termin 
10.04.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
25.04.2017 r. godz. 15.00 - ZSME, ul. Targowa 29, Częstochowa
 4.Kształcenie zawodowe
 • Agnieszka Ratoń-Korbela - doradca metodyczny szkolnictwa zawodowego
I termin 
12.04.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
19.04.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
III termin 
21.04.2017 r. godz. 14.00 - ZSTiO im. S. Żeromskiego, al. Niepodległości 16/18, Częstochowa
 5.Język polski
 • Agnieszka Frejlich- doradca metodyczny języka polskiego
I termin 
04.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
05.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
III termin 
06.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 6.Szkolnictwo specjalne
 • Katarzyna Patrzykont- doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego
 I termin 
03.04.2017 r. godz. 16.00 - ZSZS, ul. Krótka 22, Częstochowa (dla nauczycieli szkół specjalnych) 
II termin 
04.04.2017 r. godz. 16.00 - SOSW, ul. Legionów 58, Częstochowa (dla nauczycieli szkół specjalnych) 
III termin 
06.04.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa (dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych) 
IV termin 
25.04.2017 r. godz. 16.00 - ZSS nr 23, ul. Legionów 58, Częstochowa (dla nauczycieli szkól specjalnych)
 7.Historia i WOS
 • Dorota Kawka- doradca metodyczny historii
 I termin 
12.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
19.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 8.Geografia
 • Janina Strzyżewska- doradca metodyczny geografii
 I termin 
20.04.2017r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
18.05.2017 r. godz. 15.30 - WOM, al. Jana Pawła 11 126/130, Częstochowa
 9. Fizyka
 •  Renata Wojtania- doradca metodyczny fizyki
 18.05. 2017 r. godz. 15.30 - IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8, Częstochowa
 10. Chemia
 • Anna Drzewiecka-Switała - doradca metodyczny chemii
 17.05.2017 r. godz. 14.30 - TZN, ul. Jasnogórska 84/90, Częstochowa.
 11. Biologia
 • Donata Leszczyłowska- doradca metodyczny biologii
 11.05.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 12. Przyroda
 • Donata Leszczyłowska - doradca metodyczny biologii
I termin 
17.05.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
18.05.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 13. Wychowanie fizyczne
 • Adrian Pasieka - doradca metodyczny wychowania fizycznego
I termin 
17.05.2017r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
24.05.2017r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 14.Edukacja dla bezpieczeństwa
 •  Adrian Pasieka - doradca metodyczny w-f
10.05.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 15.Plastyka/muzyka
 • Beata Mielczarek- doradca metodyczny plastyki i muzyki
MUZYKA 
19.05.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
PLASTYKA 
24.05.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 16. Informatyka
 • Jacek Turlejski- doradca metodyczny informatyki
I termin 
24.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
27.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 17.Matematyka
 • Teresa Baczyńska- doradca metodyczny matematyki
I termin 
25.04.2017 r. godz. 15.00 - Gimnazjum nr 5, ul. Worcella 20/22, Częstochowa 
II termin 
26.04.2017 r. godz.15.00 - Gimnazjum nr 5, ul. Worcella 20/22, Częstochowa 
III termin 
27.04.2017 r. godz. 15.00 - Gimnazjum nr 5, ul. Worcella 20/22, Częstochowa
 18.Wychowanie przedszkolne
 •  Danuta Lis- doradca metodyczny Wychowania przedszkolnego
I termin 
26.04.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
27.04.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
III termin 
10.05.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
IV termin 
11.05.2017 r. godz. 16.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 19.Edukacja wczesnoszkolna
 • Iwona Kielczykowska- doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
 I termin 
20.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
II termin 
24.04.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
III termin 
08.05.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa 
IV termin 
15.05.2017 r. godz. 15.30 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa
 20.Wychowanie do życia w rodzinie
 • Joanna Biczak - doradca metodyczny wychowania dzieci i młodzieży
 09.05.2017 r. godz. 15.00 - SOD, ul. Kosmowskiej 5, Częstochowa