Spółdzielnia uczniowska Łasuch

Spółdzielnia uczniowska Łasuch w naszej szkole funkcjonuje od roku 1995. Założycielką Spółdzielni była p. Lidia Szaforz, która opiekę nad Spółdzielnią sprawowała do 2002 roku.
Od roku 2003 opiekę przejęły nauczycielki Alicja Pietrzyk oraz Agnieszka Gorąca. Po odejściu na emeryturę p. Alicji do grona opiekunek dołączyła p. Sylwia Rose , która wraz z p. Agnieszką Gorącą obecnie sprawują opiekę nad Spółdzielnią Uczniowską.
Spółdzielnia liczy 26 członków z kl. IIp2 (Szkoła Przysposabiająca do Pracy), kl. II kn, I cs, II cs (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) oraz kl. II ip (Policealna Szkoła Zawodowa).

Prosty alfabet Marii Dąbrowskiej przydatny w pracy spółdzielczej

 • Nie spóźniaj się do pracy i nie zwlekaj z jej rozpoczęciem. 
 • Utrzymuj w absolutnym porządku narzędzia i materiały pracy. 
 • Wystrzegaj się prac zaległych. Nigdy nic nie odkładaj na potem. 
 • Dbaj o to, aby twoje miejsce pracy wyglądało czysto, ładnie. Domagaj się tego od swoich kierowników i podwładnych. 
 • Zachowaj w pracy spokój. Nie gorączkuj się i nie trać cierpliwości. 
 • Każdą robotę wykonaj tak, żeby w danych warunkach nie można jej było zrobić lepiej. Strzeż się, jak ognia, roboty zbywanej byle jak. 
 • Pracuj tak, jak byś ty sam miał korzystać z najdalszych rezultatów swej pracy. 
 • Uważaj każdą podejmowaną pracę za możliwą do wykonania. Nie bój się roboty i wierz w jej pożytek i powodzenie. 
 • Nigdy się nie obrażaj - nie podejrzewaj - nie upatruj wszędzie intryg i sam ich nie knuj między współtowarzyszami pracy. Myśl przede wszystkim o tym, jaki jest twój stosunek do nich, a potem dopiero, jaki jest ich do ciebie. 
 • Nie traktuj nigdy pracy jako sposobności do zrobienia dobrego interesu - wywyższania się, zrobienia kariery. Daną podjętą pracę samą w sobie miej przede wszystkim na widoku. Bądź wobec niej surowo uczciwy. 
 • Pracuj prędko. Zdążaj na czas. 
 • Bądź w każdej pracy twórczym człowiekiem - a nie manekinem. 
Oto są pierwsze litery elementarza nowoczesnej pracy - elementarza dla wszystkich - wysoko czy nisko stojących - kierowników, wykonawców czy samodzielnych twórców, ludzi miast i ludzi wsi. Bo wszyscy utykamy w naszej pracy na obie nogi.

Poniżej Uchwała RP 1994.10.06 o założeniu spółdzielni uczniowskiej oraz Gratulacje i wyrazy uznania dla SU Łasuch od WRSU w Katowicach:

Opiekunowie Spółdzielni uczniowskiej Łasuch: