Nasz Patron
Dokumentacja
Kalendarz roku szkolnego
O nas
Zestawy podręczników
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

UBEZPIECZENIE NNW

Wysokość rocznej składki ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2017-2018 wynosi 34 zł. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [NNW] dzieci, młodzieży i personelu określone przez ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa w bieżącym roku szkolnym.
Strona główna Ośrodka
Druki do pobrania dla pracowników i emerytów
Biblioteka
Ogłoszenia
Publikacje
Kontakt