Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


Wysokość rocznej składki ubezpieczeniowej dla uczniów na rok szkolny 2017-2018 wynosi 34 zł
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków [NNW] dzieci, młodzieży i personelu określone przez ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa w bieżącym roku szkolnym.