Rekrutacja


Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do poszczególnych szkół i przedszkola znajdują się w zakładkach zasady rekrutacji:


Druki wniosków o przyjęcie do szkoły/przedszkola

Foldery informacyjne dotyczące naszych placówek