Rada rodziców


Skład Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Konrada Mańki

Przewodniczący: ........................... 
Zastępca: ...........................  
Członkowie:
  1. ........................... 
  2. ........................... 
  3. ........................... 
  4. ........................... 
  5. ...........................