Nasz Patron
Dokumentacja
Kalendarz roku szkolnego
O nas
Zestawy podręczników
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
W naszym ośrodku funkcjonują:
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła filialna, Branżowa Szkoła I Stopnia, Technikum, Policealna Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu to placówka w której funkcjonują: PrzedszkoleSzkoła PodstawowaSzkoła filialnaGimnazjumZasadnicza Szkoła ZawodowaTechnikumPolicealna Szkoła ZawodowaSzkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.
Proponujemy profesjonalne formy kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz niepełnosprawnym intelektualnie, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną lub słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Zapewniamy edukację oraz całodobową opiekę i wyżywienie.
Umożliwiamy rozwijanie własnych pasji w kołach zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych na zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców dbająca o wysoką jakość nauczania i odpowiednią organizację sytuacji wychowawczych. Mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do każdego ucznia.
Rodzinna atmosfera dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci stymulujące wszechstronny rozwój najmłodszych dotkniętych niepełnosprawnością z jednoczesnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym rodziców przez terapeutów pracujących z dzieckiem. Ułatwianie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie w całym kraju poprzez udział
uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę dzięki realizacji międzynarodowych programów, Rejsów Integracyjnych i Turnusów Rehabilitacyjnych. Pomoc w znalezieniu dobrych praktyk zawodowych, prewencja i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspomaganie ubogich rodzin, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku.
Ośrodek usytuowany jest w pięknej zielonej okolicy, w pobliżu lasu, co pozwala odpocząć wychowankom od  miejskiego zgiełku i hałasu.

Kierownictwo naszej placówki stanowią:

  • p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Danuta Jakubiszyn
  • Wicedyrektor Ośrodka  - Marek Warwas
  • Wicedyrektor Ośrodka  - Ewa Jeziorska
  • Wicedyrektor Ośrodka - Martyna Szwacińska
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego - Sylwia Rose

Skład Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Konrada Mańki

Przewodniczący: ........................... 
Zastępca: ....................................  
Członkowie:
  1. ........................... 
  2. ........................... 
  3. ........................... 
  4. ........................... 
  5. ........................... 

Naszym patronem jest Konrad Mańka 

Urodzony 2 maja 1915 roku w Dobrodzieniu, w rodzinie robotniczej. W 1922 roku, Konrad Mańka, wraz z rodzicami, przeprowadził się do Lublińca, gdzie jego ojciec otrzymał pracę woźnego w sądzie. W Lublińcu Konrad Mańka ukończył szkołę podstawową oraz uzyskał dyplom czeladnika stolarstwa. Od wczesnych lat szkolnych Konrad Mańka należał do harcerstwa. Pełnił funkcję zastępowego i drużynowego więcej...

FOLDERY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE INTERNATU, PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ W SOSW


Strona główna Ośrodka
Druki do pobrania dla pracowników i emerytów
Biblioteka
Ogłoszenia
Publikacje
Kontakt