O nas


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu to placówka w której funkcjonują: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Policealna Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.
Proponujemy profesjonalne formy kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz niepełnosprawnym intelektualnie, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną lub słuchową oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.Zapewniamy edukację oraz całodobową opiekę i wyżywienie.
Umożliwiamy rozwijanie własnych pasji w kołach zainteresowań oraz wyrównanie szans edukacyjnych na zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra nauczycieli i wychowawców dbająca o wysoką jakość nauczania i odpowiednią organizację sytuacji wychowawczych. Mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do każdego ucznia.
Rodzinna atmosfera dająca uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci stymulujące wszechstronny rozwój najmłodszych dotkniętych niepełnosprawnością z jednoczesnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym rodziców przez terapeutów pracujących z dzieckiem. Ułatwianie kontaktów z młodzieżą niesłyszącą oraz niepełnosprawną intelektualnie w całym kraju poprzez udział
uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Wyjazdy dzieci i młodzieży za granicę dzięki realizacji międzynarodowych programów, Rejsów Integracyjnych i Turnusów Rehabilitacyjnych. Pomoc w znalezieniu dobrych praktyk zawodowych, prewencja i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspomaganie ubogich rodzin, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku.
Ośrodek usytuowany jest w pięknej zielonej okolicy, w pobliżu lasu, co pozwala odpocząć wychowankom od  miejskiego zgiełku i hałasu.
Kierownictwo naszej placówki stanowią: więcej...