Dyrekcja


  • p.o. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Danuta Jakubiszyn
  • Wicedyrektor Ośrodka  - Marek Warwas
  • Wicedyrektor Ośrodka  - Ewa Jeziorska
  • Wicedyrektor Ośrodka - Martyna Szwacińska
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego - Sylwia Rose