Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Konrada Mańki

Przewodniczący: Iwona Przybyła 
Zastępca: Jacek Wróbel 
Członkowie:
  1. Benedykt Jendrzok
  2. Małgorzata Kędzierska
  3. Elżbieta Popanda
  4. Justyna Strużyk
  5. Andrzej Wawrzyn