Oferta terapeutyczno-edukacyjna skierowana do dzieci
  • logopedia
  • rehabilitacja
  • dogoterapia
  • terapia Tomatis
  • terapia Biofeedback
  • integracja sensoryczna
  • sala doświadczania świata
  • muzykoterapia
  • opieka psychologa i pedagoga
Wsparcie dla rodziców
Zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologa i pedagoga, organizowaną w grupach wsparcia oraz w kontaktach indywidualnych.