PRZEDSZKOLE
Jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zapewnia bezpieczeństwo, opiekę i edukację poprzez specjalistyczne oddziaływania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Obecnie w naszym przedszkolu znajdują się 2 sale do zajęć edukacyjnych. W każdej sali zorganizowane są kąciki zabaw i kąciki tematyczne, stoły i krzesełka oraz specjalistyczne foteliki rehabilitacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Pomieszczenia wyposażone są w meble i sprzęty umożliwiające dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

Posiadamy Salę Doświadczania Świata, będącą specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniem wyposażonym w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Głównym celem terapii jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

Gabinet logopedyczny
Na terenie przedszkola funkcjonuje gabinet logopedyczny, w którym znajduje się m.in. duże lustro niezbędne do ćwiczeń buzi i języka.

Oferujemy dzieciom wsparcie indywidualnego rozwoju, prowadzone w małych grupach, w nowych pomieszczeniach przedszkolnych.

Warunki takie sprzyjają zapewnieniu naszym podopiecznym prawdziwie domowej atmosfery.

Przy każdej z sal znajduje się łazienka.


Zajęcia integracji sensorycznej, która jest procesem, organizującym i koordynującym wszystkie docierające do mózgu informacje dopływające z ciała i z zewnątrz odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej.

Oferta terapeutyczno-edukacyjna-> zobacz