Zajęcia międzygrupowe
Kółko sportowe
Kółko ogrodnicze
Internatek
INTERNAT

W Ośrodku funkcjonuje 11 grup wychowawczych (4 grupy dziewcząt i 7 grup chłopców). Wychowankowie są w wieku od 7 do 24 lat. Grupą opiekuje się 2 wychowawców macierzystych, których działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka).
Zapewniamy odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanków, nauki, zabawy, rekreacji i wypoczynku.
Każda grupa posiada swoją świetlicę wyposażoną w komputery z dostępem do internetu oraz sypialnię z łazienką.
Na co dzień uczymy troski o utrzymanie higieny osobistej, kształtujemy i rozwijamy umiejętności i nawyki higieny życia zbiorowego, zapewniamy warunki prawidłowego rozwoju fizycznego, odpowiedniego wyżywienia i racjonalnego wypoczynku naszych podopiecznych.
Codzienną, całodobową opiekę wychowawczą i pedagogiczną nad podopiecznymi sprawują wychowawcy poszczególnych grup, którzy pomagają wychowankom w nauce, organizują im zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kulinarne, turystyczne, teatralne, wyjścia grupowe i inne.

Ponadto nasi wychowankowie mają zapewniane dodatkowe atrakcje:

  • ogniska,
  • wycieczki,
  • imprezy okolicznościowe, min.: zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, zabawa karnawałowa, Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny.

Do dyspozycji wychowanków jest:
  • sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem: drabinki, stół do tenisa, materace, piłki,
  • bilard, piłkarzyki
  • świetlice z sprzętem AGD,
  • sala Doświadczania Świata
  • biblioteka,
  • kaplica,
  • gry stolikowe. 

Wychowankowie stołują się w naszej kuchni, opłata za wyżywienie wychowanka w placówce ustalana jest na podstawie dochodów rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub jego własnych . Można skorzystać z ulg lub zwolnienia z opłaty. 
Mieszkanie w internacie to duża oszczędność czasu, który trzeba przeznaczyć na codzienne dojazdy do szkoły. Wspólne życie w grupie uczy samodzielności i życiowej zaradności, jakże niezbędnej w dzisiejszych czasach. Należy przestrzegać określonych zasad. Wychowawcy przejmują tutaj rolę waszych rodziców i w dodatku pozostają z nimi w stałym kontakcie. Pobyt w internacie kształtuje umiejętność aktywnego wypoczynku, promuje zdrowy tryb życia, zapewnia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.

Kierownictwo naszej placówki stanowią: więcej...
W naszym internacie
Cicho-Sza
Lejdis
2016-2017 w Internacie