Europe in our hands


Realizację tego projektu wielostronnego rozpoczęliśmy we wrześniu 2010 roku i zakończyliśmy we wrześniu 2012. Tytuł naszego projektu to „ Europa w naszych rękach” Naszymi partnerami było 7 szkół: dwie szkoły w Niemczech: w Hille i w Osnabrück, szkoła w Hiszpanii w Miranda de Ebro, szkoła w Grecji w Atenach, szkoła w Bułgarii we Vratsa, szkoła w Turcji w Samsun, Szkoła w Rumunii w Vaslui. Ogólnym celem naszego projektu było rozwijanie wśród uczniów poczucia wiary we własne siły i podniesienia ich poziomu samooceny dzięki wykorzystaniu technik cyrkowo- teatralnych. Istotne było także rozwijanie umiejętności komunikacji w obcym języku, poznawanie nowych kultur i wymiana doświadczeń między nauczycielami. 
W ramach realizacji projektu nasi uczniowie wyjeżdżali wraz z nauczycielami do szkół partnerskich w Osnabrück i Hille w Niemczech, do szkół partnerskich w Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii. Gościliśmy także w naszym Ośrodku uczniów i nauczycieli ze szkól partnerskich.