Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu to placówka, w której funkcjonują: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Policealna Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat. Więcej

Info:


Sprawy dla nas ważne:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/https://www.cyfrowobezpieczni.pl/http://coszielonego.soswlubliniec.com.plhttp://www.soswlubliniec.pl/kalendarzPodaruj nam swój 1%Ogłoszenia


Co nowego słychać w naszych placówkach:
Przedszkolehttp://podstawowa.soswlubliniec.pl/aktualnoscihttp://zawodowa.soswlubliniec.pl/aktualnosciGrupy wychowawcze